Pogrzeb

Pogrzeb

Pogrzeb katolicki przysługuje osobie ochrzczonej i zamieszkałej za życia na terenie parafii. Pogrzeb katolicki to pogrzeb z udziałem kapłana. Formy pogrzebu mogą być różne.

Śmierć jest przejściem do nowego życia w Chrystusie, którego szukał za życia i za którym podążał.

Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem (fakt śmierci zgłaszamy niezwłocznie najpierw w parafii zamieszkania) potrzebne są dokumenty:

  1. Karta zgonu od lekarza lub akt zgonu z USC
  2. Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy.
  3. Jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej. Przed uroczystością pogrzebową w zakrystii istnieje możliwość złożenia ofiar na intencję za zmarłego (część w intencjach zbiorczych w środę o godz. 18.00). Informacje z terminami Mszy odprawianych w parafii są do odbioru w zakrystii (po około 3 dniach od pogrzebu).